پارفین ژله ای

پارفین ژله ای

: 3797

: موجود

در کشور ما همیشه مرسوم بوده، در پای سفرهای هفت سین و مراسمات عید از شمع استفاده شود، که اکنون این شمع ها با تلفیق ذوق و هنر تبدیل به شمع های تزئینی و زیبا شده است.

یکی از مواردی که این روزها برای ساخت شمع های تزئینی و فانتزی مورد استفاده قرار میگیرد پارافین ژلهای میباشد.

پارافین هم مثل سایر موارد دیگر اگر با کیفیت مناسب تولید نشده باشد و پارافین ژلهای اگر کم کیفیتی باشد در هنگام استفاده دود زیادی تولید می کند و سریع باز میشود.

پارافین ژلهای به دلیل بالا بودن نسبت چربی آن به دیگر پارافین های مورد استفاده شمع سازی ظاهری مایع و شفاف پیدا کرده و به نام پارافین شفاف هم شناخته میشود.

این دسته از پارافین ها به دلیل چربی زیادی که دارند بصورت جامد در نمیآیند و فقط قابل استفاده در ظرفهای تزئینی میباشند تا شکل ظرف مورد نظر را به خود بگیرد، و می توان برای بهتر و بیشتر جلوه دادن شمع تزئینی مورد نظر نیز، از رنگ های مخصوص شمع سازی استفاده نمود.

میزان چربی در نوع پارفین ژله ای باعث دسته بندی در این نوع پارافین میگردد، که میزان چربی موجود آن را به دستهای متفاوت تقسیم میکند.

این روغن موجود در پارافین باعث ایجاد حباب یا اشک در شمع میگردد، هرچقدر درصد روغن موجود در پارفین ژله ای کمتر باشد اشک یا حباب کمتری تولید میکند.

برای تهیه پارافین ژلهای میتوان حضوری و یا از طریق وبسایت نوین پارسه با کیفیت ترین پارافین ژلهای را تهیه نمود و شمع های تزئینی و زیبایی تهیه کنید.