جدول آموزشی اعداد آ4 پارس رسام

جدول آموزشی اعداد آ4 پارس رسام

: 3723

: موجود

جدول آموزشی اعداد A4 یکی از وسایل کاربردی برای استفاده و یادگیری کودکان است که به صورت یک تخته وایت برد طراح شده که موجب می شود کودکان به راحتی درس ریاضی را یاد بگیرند. این جدول ها دارای محور و جدول یکان دهگان است که برای یادگیری بهتر دانش آموزان با اعداد ریاضی طراحی شده تا بتوانند اعداد و محورها را تمرین کرده ومفاهیم ریاضی را به راحتی درک کنند. این جدول آموزشی در اندازه یک برگه A4 می باشد و طراحی خلاقانه ای دارد که می تواند توجه کودکان شما را به خود جلب نموده و آنها را تشویق به درس خواندن کند.

دانش آموزان برای یادگیری بهتر اعداد ریاضی و محور ها می توانند از ماژیک وایت برد روی این صفحه استفاده کرده و با چندین بار تمرین کردن مباحث ریاضی را یاد بگیرند.

ابعاد
A4
تعداد در بسته
1
کاربرد
یادگیری اعداد آموزشی