پاپیت یونیکرن و پروانه

پاپیت یونیکرن و پروانه

: 3683

: ناموجود

پاپیت ها صفحه هایی در رنگها و طرح های مختلف هستن که حبابهای روی سطح آن با فشار وارد شده با انگشت صدا تولید میکند، ابزاری برای رفع استرس و تخلیه انرژی هستن