چسب کالک

چسب کالک

: 3191

: ناموجود

این نوع چسب مخصوص کاغذ کالک است، ولی برای مصارف معمولی هم قابل استفاده است. این چسب همرنگ کاغذ کالک است. لازم به یادآوری است که از سطح آغشته به چسب نیز می توان استفاده کرد.