دارت سوزنی فومی کیفی 17

دارت سوزنی فومی کیفی 17

: 3066

: موجود

یک تفریح و سرگرمی مهیج که میتواند شما را تا ساعات زیاد سرگرم کند. صفحه دارت از یک صفحه گرد و حلقه هایی با ضخامت یکسان و رنگی تشکیل شده است که فاصله های مشخصی از هم دارند. هر کدام از حلقه ها امتیاز مشخصی دارند که این امتیاز براساس پرتاب دارت بر روی هرکدام از حلقه ها به دست می آید.

جنس سیبل: فوم، قطر: 44 سانتی متر، اقلام همراه: 4 عدد سوزن دارت