مکعب ریاضی کوئیزنر کارا

مکعب ریاضی کوئیزنر کارا

:کارا

: 1205

: موجود

کودکان با این میله ها و مکعب های اعداد میتوانند مفاهیم یکان، دهگان، صدگان و هزارگان را به طور ملموس دریابند. میله ها و مکعب کوئیزنر وسیله ی کمک آموزشی درس حساب و ریاضی است. این میله ها و مکعب های اعداد، به درک بهتر محاسبات ساده ریاضی کمک میکند. همچنین معلم میتواند مفاهیم کوچک تر، بزرگ تر و مساوی را به سادگی با این مکعب ها و میله های اعداد به بچه ها آموزش دهد. همچنین مفاهیم کسر و اعشار را برای دانش آموزان مجسم و قابل فهم میکند.

هدف بازی
آموزشی
رده سنی
کودک و نوجوان
جنس بسته‌بندی
مقوا
جنس بازی
پلاستیک
کشور مبدأ برند
ایران
کشور سازنده
ایران