دفترچه لغت معنی گنجینه [رنگ:نارنجی]

دفترچه لغت معنی گنجینه [رنگ:نارنجی]

: 3562

: موجود

دفترچه لغت معنی گنجینه دارای 100 برگه بوده که بر روی هر برگه 3 ستون در نظر گرفته شده است. در زیر ستون ابتدایی مکانی برای درج لغت به زبان انگلیسی قرار دارد. ستون دوم به منظور درج تلفظ کلمه و در ستون انتهایی نیز بایستی معنی لغت به فارسی نوشته شود.

نوع دفتر
دفترچه لغت
نوع صحافی
سیمی
فرم صحافی
عمودی
نوع جلد
انعطاف پذیر
جنس جلد
طلقی